Actieve leden: samenwerking met BVN

woensdag, 19 december 2012

BVN heeft ruim 300 actieve leden waar we graag goed mee samenwerken. Wat zijn jouw ervaringen als actief lid voor BVN?

Het resultaat

114 actieve leden hebben de vragenlijst ingevuld: ruim 30% van de respondenten zet zich in via B-actief, 16%  via het serviceteam en de rest is actief binnen uiteenlopende projecten.

85% geeft aan op basis van hun eigen tevredenheid anderen te stimuleren om actief te worden voor BVN en 80% voelt zich (zeer) gewaardeerd door BVN.

Verbeterpunten die genoemd worden zijn:
- vereenvoudigen/verminderen van de administratie rondom een B-actief project
- verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van de belangenbehartigers

De rapportcijfers die de actieve leden hebben gegeven aan de samenwerking met BVN zijn als volgt:

Actie door BVN

De actie van BVN met betrekking tot de genoemde verbeterpunten tav B-actief en belangenbehartiging:

  1. 18 januari vindt er een bijeenkomst plaats met de belangenbehartigers en wordt een nieuw plan van aanpak gepresenteerd.
  2. In februari 2013 gaan de projectleiders van B-actief en van de belangenbehartigers op Roadtour om met de actieve leden en belangenbehartigers in gesprek te gaan.
  3. Er wordt een klankbordgroep van actieve leden geformeerd worden die BVN gaat adviseren in het vereenvoudigen van de administratie van B-actief.
  4. De tips en adviezen die uit de verschillende bijeenkomsten naar voren komen, worden dit voorjaar door de projectleiders opgepakt.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee