Borstkanker en werk: wat is jouw ervaring? - Deel 1

dinsdag, 8 oktober 2013

De vraag "Borstkanker en werk: wat is jouw ervaring? - Deel 1" werd massaal door jullie beantwoord. We hebben bijna 900 reacties binnen. Bedankt voor jullie betrokkenheid!

Het resultaat

De meeste van jullie (70%) werkten ten tijde van de diagnose in loondienst, 11% werkte zelfstandig (zzp-er) en 6% deed vrijwilligerswerk. 14% werkte niet. Ruim een derde (37%) werkte fulltime. Tijdens de behandelingen stopt bijna driekwart van jullie (tijdelijk) met werken (72%). Van de 113 erfelijk belasten is 61% (tijdelijk) gestopt met werken.
Na de behandelingen gaat driekwart weer aan het werk, geregeld in andere vorm dan voor de behandelingen (zie figuur).

In de open antwoorden noemen jullie regelmatig dat het blijven werken en het ‘op niveau blijven’ moeite kost, voornamelijk vanwege verminderde energie. Veel van jullie geven aan tijdens en na het re-integreren andere taken te doen, een andere (vaak lagere) functie te hebben of minder te werken. Bij 3% werd het contract niet verlengd of ontbonden door de werkgever.

Werken wordt door 75% van jullie als (zeer) belangrijk ervaren: het geeft afleiding, afwisseling, structuur, contacten, voldoening en je wordt even niet als patiënt beschouwd. 

Uit de open antwoorden blijkt dat re-integratie trajecten wisselend worden ervaren. Sommigen hebben het traject als moeizaam ervaren en kregen weinig begrip of soms zelfs conflicten. Anderen zijn positief en ontvingen juist veel begrip, ruimte en goede coaching. Een belangrijke tip die we veel terugzien: houd tijdens je behandelingen contact met je werkgever en collega’s.

Actie door BVN

De netwerkdag op 15 november heeft het thema Werk & Balans. Het inhoudelijke programma zal aansluiten op jullie ervaringen met werken na borstkanker. Ook is er tijdens de themadag Hoop & vrees, voor uitgezaaide borstkanker, een sessie te volgen over werk en re-integratie bij uitzaaiingen.

Daarnaast zorgt BVN ervoor dat jullie ervaringen bekend worden bij overkoepelende organisaties als het NFK en NPCF die ook werken aan het thema kanker en werk. De BVN-expertgroep ‘late gevolgen’ neemt in haar werkzaamheden werk & re-integratie mee als een belangrijk thema.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee