Borstkanker en werk: wat is jouw ervaring? - Deel 2

dinsdag, 12 november 2013

De vraag "Borstkanker en werk: wat is jouw ervaring? - Deel  2" wordt goed door jullie beantwoord. We hebben al ruim 700 reacties binnen. Bedankt voor jullie betrokkenheid!

Het resultaat

Een opvallende uitkomst dit keer: een kwart van jullie geeft aan geen ondersteuning te hebben gehad, maar had hier (achteraf) wel behoefte aan.

Op de vraag van wie je ondersteuning hebt gehad of gehad zou willen hebben, kiezen jullie vooral voor de bedrijfsarts; re-integratie begeleiding, specifiek gericht op kanker en werk; een coach en de arbodienst.
In de keuzeruimte gaven meerderen van jullie ook aan begeleid te zijn door de leidinggevende, maatschappelijk werker en/of psycholoog.

Als belangrijkste reden om ondersteuning te zoeken antwoorden jullie het vaakst:
• ik vond omgaan met moeheid en werk moeilijk;
• ik vond omgaan met concentratie- en/of geheugenproblemen en werk moeilijk;
• ik vond het moeilijk balans te vinden;
• ik wilde dat mijn re-integratie goed zou verlopen.

Dit sluit aan bij de vorige terugkoppeling over werk en borstkanker. Daar gaven jullie regelmatig aan dat het blijven werken en het ‘op niveau blijven’ moeite kost. Voornamelijk vanwege verminderde energie.

Verder hebben jullie massaal advies gegeven aan werkgevers en/of collega’s. Samengevat vinden jullie het belangrijk dat je de ruimte en tijd krijgt, dat er begrip, belangstelling en erkenning voor je situatie is en dat er samen met jou een (stappen)plan gemaakt wordt, welke regelmatig wordt geëvalueerd.

Actie door BVN

Dat een kwart van jullie aangeeft geen ondersteuning te hebben gehad, maar hier (achteraf) wel behoefte aan gehad te hebben, zien we als een belangrijk signaal. Borstkankervereniging Nederland (BVN) gaat beter inzichtelijk maken hoe en waar je als werknemer ondersteuning kan krijgen. Van de waardevolle tips aan werkgevers en collega’s die jullie hebben gegeven maken we een document, die we o.a. beschikbaar stellen op onze website.

BVN zorgt dat dit document en de terugkoppeling van jullie ervaringen bekend worden bij overkoepelende organisaties als het NFK en andere re-integratie ondersteuners die werken aan het thema Kanker en Werk. Via hun netwerk kunnen we zoveel mogelijk werkgevers bereiken.

Kom ook naar de netwerkdag op 15 november met als thema Werk & Balans. Het inhoudelijke programma zal aansluiten op jullie ervaringen met werken en re-integreren en het zoeken naar balans.

De BVN-expertgroep ‘late gevolgen’ neemt in haar werkzaamheden werk & re-integratie mee als een belangrijk thema in oa de nieuwsbrief Late gevolgen.

In ons blad B nummer 9, die in december uit zal komen, zal een artikel staan met Fact en Figures over werk en kanker.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee