Counseling bij de gevolgen van borstkanker: wat heeft jouw voorkeur?

dinsdag, 11 februari 2014

We vroegen jullie wat jullie voorkeur is wat betreft counseling bij de gevolgen van borstkanker. We hebben al ruim 900 reacties binnengekregen. Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid!

Het resultaat

Uit deze eerste resultaten blijkt dat de meerderheid (68%) de voorkeur heeft voor individuele counseling, 18% liever counseling krijgt in groepsverband en 14% geen voorkeur heeft. Daarnaast geeft bijna twee derde (65%) aan de voorkeur te hebben voor vis-à-vis (lijfelijke aanwezigheid). 18% heeft liever counseling via het internet en nog eens 18% heeft geen voorkeur voor vis-à-vis of internet. In de afbeelding onder deze tekst zie je jullie voorkeuren in een grafiek.
Er blijken geen verschillen te zijn op basis van leeftijd en jaar van diagnose. Wel zien we een trend dat jongere respondenten vaker voor internet kiezen.

Voordelen groeps-/indivueel contact
Als voordelen van groepscontact geven jullie aan dat het minder eenzaam voelt en dat het de mogelijkheid biedt ervaringen met lotgenoten te delen. Degenen die voorkeur hebben voor individueel contact geven onder andere aan dat er meer aandacht is voor de individuele hulpvraag. Een andere rede om voor individuele counseling te kiezen: het horen van ervaringen van derden kan belastend zijn of afleiden.

Voordelen vis-à-vis/internet
Argumenten die genoemd worden voor vis-à-vis (lijfelijke aanwezigheid) contact, zijn bijvoorbeeld: het kunnen lezen en interpreteren van non-verbale signalen. Daarnaast geven jullie aan dat het meer ‘menselijk’ en persoonlijk is (emotionele steun, warmte) en dat feedback directer kan worden gegeven. Als voordelen van internet noemen jullie flexibiliteit (zelf kunnen inplannen) en dat het als minder belastend wordt ervaren (o.a. niet hoeven reizen). Daarnaast voelen jullie dat counseling via internet laagdrempeliger is; je durft meer te vragen.

Actie door BVN

We stelden deze vraag omdat het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis bezig is om counselingtrajecten via het internet te ontwikkelen. Met jullie input kunnen ze dit verder vormgeven naar de behoefte van de patiënt.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee