Een aanvullende behandeling met lichaamseigen vetweefsel: wat is jouw ervaring?

dinsdag, 8 april 2014

Vorige week vroegen we naar je ervaring met een aanvullende behandeling met lichaamseigen vetweefsel. Deze techniek wordt ook wel lipofilling, grafting of autologe vettransplantatie genoemd. Ruim 600 mensen hebben de vraag ingevuld. Ook stelden we aanvullende vragen voor mensen die daadwerkelijk ervaring hebben met de techniek. Deze vragen zijn door ruim 60 mensen ingevuld en hebben waardevolle verdiepende informatie opgeleverd.

Sommigen verwarren deze aanvullende techniek met een borstreconstructie met eigen weefsel (bijv. DIEP-flap), maar dit is niet wat we bedoelen met deze vraag. Die antwoorden hebben we daarom uit de resultaten weggelaten.

Het resultaat

Uit de antwoorden blijkt dat ruim een kwart de aanvullende techniek kent. Jullie interesse voor deze techniek loopt uiteen. Niet iedereen is door het ziekenhuis op de techniek gewezen. Anderen geven aan bang te zijn voor complicaties of er nog niet aan toe te zijn. Verder vinden
sommigen een aanvullende behandeling gewoonweg niet nodig of wenselijk.

Wanneer er geen aanvullende behandeling heeft plaatsgevonden, komt dit meestal omdat het medisch gezien niet mogelijk was of omdat het ziekenhuis de techniek niet aanbood. In 10% van de gevallen was echter de vergoeding vanuit de verzekeraar de oorzaak. Onderstaande figuren vatten de B-force uitkomsten samen.

Twee quotes ter illustratie:

“Ik heb wel interesse voor deze behandeling, maar ben er nog niet aan toe. Er moet nog een finishing touch plaatsvinden na de reconstructie. Wellicht is dan de volgende stap lipofilling van de wat kleinere gereconstrueerde borst.”

“Door lipofilling toe te passen komen er zoveel meer mogelijkheden bij om tot een goed eindresultaat van een borstreconstructie te komen. Waarom wordt dit in België al wel veel toegepast en in Nederland niet?”

Actie door BVN

Jullie ervaringen bevestigen ons beeld dat er behoefte bestaat aan deze techniek, maar dat deze niet standaard wordt vergoed. Samen met de beroepsvereniging van de plastisch chirurgen (NVPC) gaan wij bij de overheid pleiten voor volledige vergoeding van deze aanvullende ingreep bij borstkanker.

Voor meer informatie over aanvullende behandelingen waarbij lichaamseigen vetweefsel wordt gebruikt raden wij je aan om contact op te nemen met je ziekenhuis of plastisch chirurg.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee