Een gesprek met je arts of verpleegkundig specialist – hoe ervaar jij dat?

dinsdag, 16 juni 2015

Vorige week vroegen we jullie hoe je het gesprek in de spreekkamer hebt ervaren en of er behoefte bestaat om feedback te geven. Inmiddels zijn ruim 500 reacties geanalyseerd, deelname is nog mogelijk. Hartelijk dank voor je bijdrage!

Het resultaat

Je kon zelf aangeven welk gesprek je wilde beoordelen en welke zorgverlener(s). De meeste mensen kozen voor het ‘slecht nieuwsgesprek’ waarin wordt verteld dat de afwijking in de borst kwaadaardig is (borstkanker). Dit gesprek wordt ook het meest positief beoordeeld (72% was hierover (zeer) positief). Het gesprek na afloop van de operatie (bijvoorbeeld over de bevindingen en gevolgen) wordt zeer wisselend beoordeeld: 39% was (zeer) positief hierover, 27% neutraal en 34% negatief.

De meest beoordeelde zorgverleners zijn de chirurg en de mammacareverpleegkundige / verpleegkundig specialist. Deze zorgverleners worden ook het meest positief beoordeeld. Opvallend is dat wanneer deze zorgverleners de krachten bundelen, het oordeel over het gesprek het meest positief is (76% geeft een goede beoordeling).

Uit de open antwoorden blijkt dat de volgende aspecten in een gesprek als negatief worden ervaren:

 • niet op de hoogte van mijn situatie / opnieuw moeten vertellen
 • geen ruimte om mijn vragen te stellen
 • geen overleg / geen aandacht voor mijn wensen
 • niet gehoord / begrepen voelen
 • onpersoonlijke / kille sfeer, gebrek aan empathie
 • wachttijden

Het ‘ideale gesprek’ bevat volgens jullie de volgende elementen:

 • duidelijkheid over rol(len) zorgverlener(s) en doel van gesprek
 • behandelopties en keuzeopties bespreken (‘shared decision making’)
 • empathie tonen / ruimte voor emoties / serieus nemen
 • duidelijke informatie, voor- en nadelen bespreken, het ‘waarom’
 • geen ‘waarschijnlijkheden / vermoedens’ maar alleen feiten
 • ruimte voor vragen naar afloop (en bij wie te vragen)
 • (vaste) begeleiding tijdens gehele behandeltraject en daarna

Bij 79% van jullie bestaat de behoefte om feedback te geven over het gesprek, 21% heeft hier geen behoefte aan. De meerderheid doet dit het liefst in het ziekenhuis, 36% doet dit liever vanuit huis. Maar liefst 20% van jullie geeft aan direct tijdens het gesprek in de spreekkamer feedback te willen geven. Toch doet de meerderheid dit liever achteraf als het een en ander bezonken is.

Tot slot enkele citaten:

“Doordat je van tevoren weet dat de specialist weinig tijd heeft; raak je wel een beetje gestrest! Een standaard 2e gesprek geeft dan wel meer rust.”

“Ik blijf hameren op de sociale vaardigheden van de artsen. Daarbij hoeft een arts niet mee te gaan zitten huilen maar de afstand is vaak te groot.”

“De chirurg gaf me het gevoel dat ze met me meedacht. Het was niet afstandelijk maar ook niet te meegaand. Precies goed.”

“Ik heb zelf niet goed mijn ‘klacht' kunnen uitspreken. Dat had te maken met het feit dat ik mijzelf nog erg labiel voelde. Nu ruim een jaar verder ben veel sterker en in staat om een kritisch gesprek te voeren.”

Actie door BVN

De resultaten geven ons waardevol inzicht in hoe gesprekken in de spreekkamer worden ervaren en waar verbeteringen mogelijk zijn. Wij zullen de resultaten actief delen met onze contactpersonen vanuit de ziekenhuizen.

BVN biedt de mogelijkheid om feedback te geven op de borstkankerzorg via de CQ-index Mammacare: een online vragenlijst over de ervaringen in het ziekenhuis. Alle ziekenhuizen nemen deel en vragen patiënten om hun e-mailadres. Een onafhankelijk onderzoeksbureau stuurt vervolgens 8 weken na de operatie / uitslag per e-mail een link naar deze online vragenlijst. De resultaten worden anoniem gepresenteerd aan de ziekenhuizen zodat zij verbeterslagen kunnen doorvoeren. Ook BVN ontvangt de resultaten en neemt deze mee in de Monitor Borstkankerzorg en als onderdeel van het roze lintje.

Naar aanleiding van deze B-force resultaten gaat BVN kijken of er in de eerder genoemde CQ-index genoeg aandacht is voor het gesprek in de spreekkamer.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee