Financiële gevolgen van borstkanker: wat is jouw ervaring?

maandag, 13 december 2021

48 procent van de (ex-)borstkankerpatiënten heeft minder inkomsten en extra uitgaven. Van alle kankerpatiënten ervaart 76 procent nadelige financiële gevolgen van hun ziekte. Van de mensen die behoefte hebben aan financiële hulp of ondersteuning, krijgt slechts een derde van hen dit daadwerkelijk. Dit blijkt uit onderzoek van Borstkankervereniging Nederland in samenwerking met NFK (B-force en Doneer je ervaring) onder 4675 mensen die kanker hebben of hebben gehad. 1469 hiervan zijn borstkankerpatiënt.

Het resultaat

Naast de angst en zorgen die je kunt hebben door kanker over je gezondheid, komen daar soms ook nog de financiële gevolgen van je ziekte bij. Sommige mensen kunnen niet meer werken door hun ziekte, werken minder of moeten een andere baan zoeken.

 

Inkomstendaling en extra uitgaven

De helft van alle kankerpatiënten ziet door de ziekte hun inkomen dalen. Deze daling is voor vijf op de tien mensen groot tot zeer groot en bij zes op de tien blijvend. Voor de helft begon de daling binnen een jaar na diagnose - ondernemers rapporteren veel vaker binnen een jaar een inkomensdaling dan werknemers. Een jaar na diagnose geeft een kwart van de mensen aan meer moeite te hebben met rondkomen.

“Ik ben net klaar met chemo en nog veel rest klachten. Nu anderhalf jaar in de ziektewet en werd na een jaar 30 procent gekort terwijl ik nog midden in de behandelingen zat.”

Als we kijken naar alleen de borstkankerpatiënten heeft 48 procent minder inkomsten en extra uitgaven. Bij deze extra uitgaven kun je denken aan meer reiskosten, het eigen risico van de zorgverzekering of een hogere premie voor de levensverzekering van de hypotheek. Maar ook het aanschaffen van hulpmiddelen en nieuwe kleding als gevolg van lichamelijke veranderingen wordt genoemd. Voor 50 procent zijn deze extra uitgaven tijdelijk, voor een kwart  zijn ze blijvend.

 

Impact op dagelijks leven

De financiële gevolgen hebben impact op het dagelijks leven van mensen. Zo geeft ruim de helft aan dat het van negatieve invloed is op het psychisch welzijn. Daarnaast ervaart een deel gevolgen op het gebied van sport, hobby en vrije tijd, werk, lichamelijk welzijn, mobiliteit en relaties.

Als we kijken naar de maatregelen die (ex-)borstkankerpatiënten met financiële gevolgen hebben genomen, dan zien we dat er met name bezuinigd is op luxe zaken (47 procent), niet of minder sparen (43 procent), spaargeld opmaken (35 procent), bezuinigd op dagelijkse zaken (28 procent) en/of bezittingen verkocht (10 procent).

“Je piekert er veel over, waardoor je minder goed slaapt. Is altijd op de achtergrond  in je gedachtes aanwezig.”

 

Bespreekbaar maken en het vinden van hulp/ondersteuning

Een derde van de (ex-)borstkankerpatiënten met financiële gevolgen door kanker vindt het niet makkelijk om over de financiële gevolgen van hun ziekte te praten. Een kwart vindt dat de financiële gevolgen van zijn of haar ziekte niemand wat aan gaan en 15 procent schaamt zich voor de financiële gevolgen.

“Ik loop er niet mee te koop, maar iemand me ernaar zou vragen zou ik het er wel gewoon over praten. Tot nog toe heeft nog nooit iemand hiernaar gevraagd."

Deze uitvraag toont dat de weg naar financiële hulp of ondersteuning nog lang niet altijd gevonden wordt door mensen met (borst)kanker: twee derde van de respondenten met een hulpbehoefte op het financiële vlak heeft geen hulp ontvangen.

 

Actie BVN

Met de resultaten willen we meer bewustwording creëren over de impact van de financiële gevolgen van borstkanker en dit onderwerp beter bespreekbaar maken. Ziek zijn kan duur zijn, dus trek tijdig aan de bel als er zorgen zijn om geld of als je hulp nodig hebt. Spreek er eventueel over met lotgenoten en deel tips met elkaar. Zorgverleners, werkgevers en naasten vragen we: check of er financiële zorgen zijn en verwijs waar nodig naar een maatschappelijk werker. We zullen dit als BVN meenemen in onze gesprekken met ziekenhuizen en in het bijzonder ook de verpleegkundigen. Tot slot doen we samen met NKF een dringend beroep op de politiek en verzekeraars om de verzekerbaarheid van ondernemers te verbeteren.

 

Meer informatie

Borstkankervereniging Nederland biedt informatie en lotgenotencontact. Dit kan je helpen!

  • Er over praten helpt, hier vind je de contactgegevens van Borstkankervereniging Nederland.
  • Lees meer over financiën Financieel | Borstkankervereniging Nederland: met praktische hulpmiddelen en platforms.
  • Hulp nodig? Op de Verwijsgids Kanker vind je zorg en hulp voor gevolgen van borstkanker bij jou in de buurt of online.

 

Tot slot

Blijf alert op de financiële impact van borstkanker. Als je het gehele rapport wil teruglezen, klik dan hier.

Nog geen lid van ons B-force panel? Help de zorg te verbeteren en meld je aan!

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee