Is het hebben (gehad) van (erfelijke aanleg voor) borstkanker van invloed op jouw keuze voor een zorgverzekeraar?

dinsdag, 24 december 2013

Deze week is B-force benieuwd of borstkanker(na)zorg of zorg omtrent erfelijke belasting van invloed is op je keuze voor een zorgverzekeraar. De vraag is al bijna 700 keer beantwoord.

 

Het resultaat

Bij twee derde van jullie is de zorg omtrent borstkanker van invloed op de keuze voor een zorgverzekeraar, meestal in positieve zin. Het grootste deel is tevreden over de huidige zorgverzekeraar en heeft geen overstapintentie. 3% geeft aan over te willen stappen vanwege negatieve ervaringen met de zorgverzekeraar omtrent borstkankerzorg.

Wanneer borstkankerzorg van positieve invloed is op de keuze om bij de huidige zorgverzekeraar te blijven, geven de meeste van jullie aan dat dit vooral met de keuzevrijheid te maken heeft. Degenen die de polis wijzigen of overstappen geven juist aan dat specifieke vergoedingen doorslaggevend zijn. Bij beide groepen is de dienstverlening van de zorgverzekeraar zelf (bijv. administratieve afhandelingen) het minst van invloed.

Uit jullie reacties valt op dat een deel van jullie niet durft over te stappen, uit angst om niet geaccepteerd te worden of veel meer te moeten betalen vanwege het borstkankerverleden.
Deze reactie omschrijft dit: “Ik zou misschien wel naar een verzekering willen die naast keuzevrijheid, meer vergoeding geeft voor alternatieve geneeswijzen. Maar ik kom met mijn ziektegeschiedenis nooit in aanmerking voor een goede aanvullende verzekering bij een andere zorgverzekeraar. Dus er zit niets anders op te blijven zitten waar ik zit. In die zin beïnvloedt het hebben gehad van kanker wèl mijn keuze.”

Actie door BVN

De resultaten van deze en de vorige vraag koppelt Borstkankervereniging Nederland terug aan alle zorgverzekeraars. Wat we onder andere merken is dat het vaak onduidelijk is wat er wel en niet vergoed wordt. Daarom pleiten we voor betere informatievoorzieningen.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee