Is het resultaat van je behandeling anders dan je verwachtte?

dinsdag, 15 januari 2013

Het resultaat

Wat was de vraag

De afgelopen week vroeg B-force of het resultaat anders was dan je vooraf verwachtte en over welke uitkomst jij vooraf meer had willen weten.

916  mensen hebben tot nu toe deze vraag beantwoord.

Wat zijn jullie ervaringen

Voor alle 7 meest genoemde resultaatgebieden wordt aangegeven dat gemiddeld 40% overeenkomt met de verwachting, 20% beter dan verwacht en 30% slechter dan verwacht (de overige 10% is niet van toepassing). Alleen voor energieniveau geldt dat het resultaat bij 36% slechter is dan verwacht.

Vooral over de uitkomsten wat betreft energieniveau (26%) en psychisch welbevinden (24%) had men vooraf meer willen weten (zie afbeelding).

Actie door BVN

Jullie antwoorden worden gebruikt om de vragenlijst die iedere nieuwe patiënt via het ziekenhuis krijgt voorgelegd te verbeteren, zodat de ervaringen van patiënten over de resultaatgebieden die jullie belangrijk vinden zichtbaar worden gemaakt.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee