Hoe handelde jouw huisarts toen jij een afwijking ontdekte in je borst?

dinsdag, 17 maart 2015

Vorige week vroegen we hoe de huisarts handelde toen jij een afwijking ontdekte in je borst. Bijna 750 mensen reageerden; de ervaringen met de huisarts zijn over het algemeen zeer positief. Belangrijk bij de interpretatie van deze uitkomsten is dat 99% van degenen die deze vraag hebben beantwoord borstkanker heeft (gehad), of een (mogelijk) voorstadium daarvan. Deze resultaten zijn dus niet representatief voor álle mensen in Nederland die met een klacht in de borst naar de huisarts gaan. 

Het resultaat

Ruim de helft (53%) bezocht de huisarts vanwege een voelbaar knobbeltje, een kwart (26%) voelde een verdikking, 11% had klachten aan de tepel, 9% had een deukje of kuiltje en 9% had pijnklachten (klierweefsel voelde anders).

In bijna negen op de tien gevallen (87%) werd de klacht ook door de huisarts geconstateerd. 92% werd direct doorverwezen – deze mensen beoordelen het handelen van de huisarts gemiddeld met een 8,6. Wanneer de klacht niet werd vastgesteld door de huisarts, werd er minder vaak direct doorverwezen naar het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek. Tevens waren de gemiddelde beoordelingen lager (5,4 indien het advies was om later terug te komen en een 2,7 wanneer er niets werd gedaan met de klacht).

Uit aanvullende analyse blijkt dat bij iedereen die niet direct werd doorverwezen de afwijking (uiteindelijk) kwaadaardig bleek. Dit verklaart hoogstwaarschijnlijk de lage beoordeling. Bij vrouwen onder de 45 jaar werd er iets minder vaak direct doorverwezen (87% tegenover gemiddeld 92%). Bij de zes mannen die deelnamen werden er twee niet direct doorverwezen. Zestien van jullie hadden al eerder borstkanker gehad: iedereen werd direct doorverwezen.

De overgrote meerderheid is zeer tevreden met hoe de huisarts heeft gehandeld, ruim een derde van jullie geeft de huisarts zelfs een 10. Als toelichtingen op hoge beoordelingen wordt vaak aangegeven dat de huisarts adequaat heeft gehandeld door direct door te verwijzen. Ook wordt het gewaardeerd dat de huisarts actie onderneemt om snel een afspraak in het ziekenhuis te regelen. Daarnaast vinden veel van jullie de aanvullende ondersteuning prettig, zoals het contact omtrent de diagnose en behandeling en het tonen van medeleven.

Als huisartsen minder positief worden beoordeeld, dan kwam dit, zoals uit de cijfers blijkt, door het niet serieus nemen van de klacht en/of het niet tijdig doorverwijzen. In 5% van de gevallen werd er niets gedaan met een afwijking die kwaadaardig bleek. Verder werd opgemerkt dat het ‘onterecht geruststellen’ als onprettig wordt ervaren, mede omdat de schok extra groot is wanneer de afwijking toch kwaadaardig is. Tot slot bestaan er negatieve ervaringen met vervangende huisartsen / assistenten, met name omtrent communicatie.

Enkele citaten:

“Mijn huisarts heeft gelijk ter plekke diezelfde week een afspraak voor mij geregeld in het ziekenhuis voor nader onderzoek. Ze belde mij regelmatig over de voortgang (fysiek en psychisch) en kwam na ingrijpende behandelingen op huisbezoek.”

“Op zich handelde ze wel goed, maar ze had me beter door kunnen verwijzen om een mammografie te maken en niet eerst antibiotica geven.”

“Na doordrammen ben ik doorverwezen. Hij had allemaal redenen voor mijn klachten die niets met borstkanker te maken hadden.”

“Super huisarts die na bijna 3 jaar nog elk consult vraagt hoe het gaat.”

Actie door BVN

BVN zal de uitkomsten bespreken met de beroepsverenigingen van huisartsen. Wij willen deze resultaten meenemen als input voor de binnenkort te herziene richtlijn voor huisartsen omtrent (mogelijke) borstkanker. Hoewel uit de resultaten blijkt dat jullie over het algemeen goede ervaringen hebben, willen we graag meegeven dat begeleiding wanneer er borstkanker wordt geconstateerd belangrijk is. Daarnaast is geruststelling bij doorverwijzing goed bedoeld (en gelukkig een bevestiging voor de meerderheid), maar kan dit onaangenaam zijn wanneer de afwijking wel kwaadaardig blijkt. Erfelijke belasting heeft tevens onze aandacht – hiervoor is in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een project gestart. 

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee