Hoe krijg jij informatie het liefst?

dinsdag, 5 maart 2013

Het resultaat

Wat was de vraag

Deze week vroeg B-force hoe jij informatie het liefst krijgt. Op deze vraag hebben tot nu toe ruim 900 mensen geantwoord.

Met deze vraag sluiten we de reeks. Hieronder vind je de resultaten van deze week en de actie die we - op basis van alle antwoorden van de afgelopen vier weken - gaan nemen.

 

Wat zijn jullie ervaringen

Ruim 90% geeft aan informatie het liefst te krijgen via de behandelend arts en/of mammacare verpleegkundige. 27,5% Wil graag informatie via de huisarts.

Een grote groep (71,1%) geeft aan dat ze informatie zoekt via de website van BVN en deze informatie bekijkt via de computer. Uit de open vraag komt naar voren dat er behoefte is aan gestructureerde online informatie op één plek.

Ook geven veel mensen bij de open vraag aan dat ze de informatie over diagnose en behandeling graag schriftelijk mee naar huis willen krijgen.

Wat opvalt is dat een aantal mensen aangaven dat ze veel gehad heeft aan, of graag informatie zoekt in, boeken en medisch wetenschappelijke artikelen.

De resultaten van de vragen van de voorgaande drie weken kun je terugvinden op de Resultatenpagina.

 

Actie door BVN

Uit de vier vragen van afgelopen weken blijkt dat een aanzienlijke groep mensen (enige) regie wil tijdens hun behandeling en dat men hiervoor ook handvatten wil. Die behoefte is vooral groot op het moment waarop het behandelplan wordt besproken en als de behandeling wordt uitgevoerd. Handvatten (tips, adviezen en informatie) moeten vooral gaan over behandelmogelijkheden, bijwerkingen en hoe het behandelplan tot stand komt. Men krijgt deze bij voorkeur via hun behandelaar of verpleegkundige maar ook zoekt drie kwart van de respondenten informatie via de websites borstkanker.nl en brca.nl van Borstkankervereniging Nederland.

Wat gaan we doen?

BVN maakt handvatten voor mensen met (verdenking van) borstkanker of een (mogelijk) erfelijke belasting. Deze serie voorlichtingsmaterialen krijgt de naam B-bewust. Je kunt ze gebruiken om gesprekken met je zorgverleners voor te bereiden en als hulp bij het maken van keuzes in je behandeltraject.

Digitale beschikbaarheid

B-bewust komt digitaal beschikbaar via onze websites en biedt niet alleen heldere, praktische informatie, maar ook tips over hoe je de regie kunt nemen/behouden. Ook vind je er verwijzingen naar andere informatie- en hulpbronnen. Dus gestructureerde online informatie op één plek, met een goede zoekfunctie, zodat je snel vindt waar je behoefte aan hebt.

Praktische ondersteuning

In de serie B-bewust vind je straks ook checklists op thema die je kunt gebruiken ter voorbereiding op gesprekken met je huisarts of in het ziekenhuis. Bij elk thema maken we ook een voorlichtingsfilmpje waarin professionals en ervaringsdeskundigen veel gestelde vragen beantwoorden.

Relevante onderwerpen

We maken een checklist die je kunt gebruiken om je voor te bereiden op de bespreking van je behandelplan. Daarbij maken we ook twee versies speciaal voor jongere en oudere patiënten. Dit omdat de leeftijd specifieke aandachtspunten met zich meebrengt. Ook maken we checklists over borstreconstructie en late gevolgen, onderwerpen die leven bij borstkankerpatiënten en erfelijk belasten, zoals blijkt uit B-force.

Rol van arts en verpleegkundige

We weten vanuit B-force dat veel mensen informatie het liefst persoonlijk krijgen via de behandelend arts en/of mammacare verpleegkundige. We gaan er dus voor zorgen dat (huis)artsen en verpleegkundigen de serie B-bewust kennen en hun patiënten hierop wijzen.

Veel inspiratie

Via de antwoorden op de open vragen kregen wij veel tips en suggesties die we oppakken binnen de serie B-bewust of bij andere projecten zullen meenemen. Dankjewel voor de inspiratie!

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee