Disclaimer B-force

Op www.b-force.nl zijn bovenstaande reglementen van toepassing.