Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Zit jou vraag er niet tussen, mail dan naar bforce@borstkanker.nl

Hoe moet ik mij aanmelden voor B-force?

Je kunt je aanmelden voor B-force op deze pagina.

Waarom moet ik eenmalig achtergrondgegevens over mijzelf invullen bij het aanmelden?

Dit heeft drie redenen. De eerste is dat we je op deze manier niet steeds dezelfde vragen hoeven te stellen in B-force. Bijvoorbeeld welke behandeling(en) je hebt gehad. De tweede reden is dat we specifieke doelgroepen gericht kunnen uitnodigen. Wanneer wij bijvoorbeeld een B-force vraag hebben over mensen die erfelijk belast zijn, kunnen we deze groep selecteren en gericht een uitnodiging sturen. Mensen die niet onder de doelgroep vallen worden dan niet onnodig benaderd. De derde reden is inhoudelijk van aard: om correcte uitspraken te doen op basis van de resultaten is soms statistisch analyse nodig waarbij we enkele achtergrondkenmerken mee moeten wegen. Bijvoorbeeld iemands opleidingsniveau, leeftijd of regio waarin iemand woont. Zo kunnen we in kaart brengen in hoeverre de resultaten van B-force te vertalen zijn naar de landelijke situatie (zijn de resultaten 'representatief'). Dit is gebruikelijk bij (wetenschappelijk) onderzoek en voor BVN belangrijk als we ons standpunt in de medische wereld kracht bij willen zetten.

Hoe gaan jullie om met mijn persoonsgegevens en achtergrondgegevens die ik heb ingevuld bij het aanmelden?

Borstkankervereniging Nederland (BVN) respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de door jou verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Ons Privacy Statement heeft betrekking op BVN en alle door ons beheerde websites. Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens volgens de AVG (artikel 15) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van je gegevens, neem dan contact met ons op. Lees meer in onze privacyverklaring >

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens zoals je e-mailadres en naam niet gekoppeld zijn aan achtergrondkenmerken (bijvoorbeeld de behandeling(en) die je hebt ondergaan) en ook niet aan de resultaten van B-force vragen. Niemand kan dus achterhalen wie (persoonsgegevens) in welke situatie (achtergrondgegevens) welk antwoord heeft gegeven (resultaten). Zie ook de aanvullende voorwaarden van B-force >

Hoe kan het dan dat jullie B-force resultaten hebben die verrijkt zijn met achtergrondgegevens (bijv. behandeling, leeftijd)?

Dat doen wij als volgt: iedereen die zich aanmeldt krijgt een uniek nummer toegewezen dat verder niets betekent. Vervolgens splitsen wij de aanmeldingsgegevens op in twee aparte bestanden: 1. een bestand met dit unieke nummer en persoonsgegevens zoals je e-mailadres, en 2: een bestand met dit unieke nummer en achtergrondgegevens zoals je leeftijd, de behandelingen die je hebt gehad, etc. Het enige wat deze twee bestanden gemeen hebben is dus hetzelfde unieke nummer. Ook in de B-force resultaten komt dit unieke nummer terug.

Als wij achtergrondgegevens nodig hebben bij de resultaten, bijvoorbeeld voor statistische analyse, dan verrijken wij de B-force resultaten achteraf via het unieke nummer zodat we weten welk resultaat bij welk achtergrondgegeven hoort. Jouw persoonsgegevens komen hier verder niet aan te pas en deze procedure zorgt er voor dat je ten alle tijden anoniem bent en blijft. 

Waarom krijg ik geen antwoord op mijn vraag/suggestie via B-force?

De B-force vragen vul je anoniem in, daarom kunnen wij geen reactie sturen. Heb je een vraag of suggestie waar je graag antwoord op wilt, mail het dan naar bforce@borstkanker.nl.

Ik wil mij afmelden/uitschrijven voor B-force

Onderaan elke mail die je van ons krijgt, kun je je afmelden door te klikken op "Het ontvangen van enquêtes van deze afzender beëindigen." Let op: Je ontvangt dan geen enkele mail meer via B-force en kunt dus ook niet meer deelnemen aan de vragen. Je kunt ook hier je e-mail adres invullen om je af te melden.

Ik heb mij perongeluk afgemeld/uitgeschreven voor B-force

In elke uitnodiging die je via B-force krijgt, kun je je uitschrijven. Als je dit doet, zul je geen enkele mail meer ontvangen. Wil je dit niet? Je kunt dit ongedaan maken door je e-mail adres te deblokkeren via deze link.

Ik wil mijn e-mail adres veranderen voor B-force

Als je je e-mail adres wilt veranderen, kun je ons een mail sturen met daarin zowel je oude als je nieuwe e-mail adres. Wij zullen het dan aanpassen.

Ik heb (al heel lang) geen B-force vraag ontvangen

Je zult niet elke B-force vraag ontvangen, omdat wij de uitnodigingen selectief versturen. Soms is de vraag alleen bedoeld voor een selectieve groep, wij zullen dan ook alleen die groep uitnodigen. De resultaten van alle vragen zullen worden gepubliceerd op de resultaten-pagina. Het kan ook zijn dat je je (perongeluk) hebt afgemeld/uitgeschreven. Wil je dit niet? Je kunt dit ongedaan maken door je e-mail adres te deblokkeren via deze link.

Waar vind ik de resultaten van een B-force vraag?

De resultaten vind je op de resultaten-pagina.

Wanneer zijn de resultaten van een B-force vraag bekend?

We publiceren de resultaten van een B-force vraag altijd op de resultaten-pagina. Dit zal gemiddeld anderhalve week na de vraag online komen. Daarnaast ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld voor B-force de resultaten per mail. 

Ik kan de grafiek op de resultaten-pagina niet lezen

Door op de grafiek te klikken, zal deze groot worden.

Privacyverklaring, disclaimer en gebruikersvoorwaarden

Lees hier de privacyverklaring, disclaimer en gebruikersvoorwaarden.

 

Utrecht, mei 2018