Wat is jouw ervaring met (terugkeer naar) werk en ondersteuning van de huisarts?

vrijdag, 10 juni 2016

Vorige week stelden we de vraag: “wat is jouw ervaring met (terugkeer naar) werk en ondersteuning van de huisarts?” Deze vraag was alleen van toepassing op (ex) borstkankerpatiënten die werk hadden voorafgaand aan de diagnose borstkanker. Bijna 650 mensen hebben de vragen ingevuld, waarvoor wederom heel hartelijk dank!

Het resultaat

Wat was de vraag?

Wat is jouw ervaring met (terugkeer naar) werk en ondersteuning van de huisarts?

Resultaten

De meesten van jullie (80%) waren in loondienst met vast contract voordat de diagnose borstkanker werd gesteld, de verdeling full time – part time (minder dan 32 uur) is ongeveer gelijk. 9% was in loondienst zonder vast contract. 11% was (ook) zelfstandige (ZZP-er) en 3% deed (ook) onbetaald werk. Voor wat betreft de belasting ziet de verdeling er als volgt uit:

Combinatie van psychisch en fysiek belastend werk 26%
Hoofdzakelijk fysiek belastend werk 11%
Hoofdzakelijk psychisch belastend werk 55%
Weinig fysiek en psychisch belastend werk 8%

Na de diagnose borstkanker veranderde er voor 41% (uiteindelijk) niets qua werksituatie na diagnose en behandelingen. Bij de meerderheid is er dus wel (tijdelijk) wat veranderd. Onderstaande grafiek geeft dit weer. 

Werksituatie

Als er iets (tijdelijk) veranderd is betreft dit in de meeste gevallen minder gaan werken, gevolgd door stoppen (eventueel door ontslag). In 17% van de gevallen betrof het ander werk gaan doen. Een enkeling werd zelfstandige (zzp-er). Uit eerdere B-force vragen weten we dat ongeveer 75% weer aan het werk is gegaan, al dan niet in een andere vorm.

Mensen die (tijdelijk) gestopt zijn met werken (n=151) geven het volgende aan:

Vrijwillige keuze   20%
Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 24%
Volledig arbeidsongeschikt 53%
(Vervroegd) pensioen 5%

Rol huisarts

Voor wat betreft (terugkeer naar) werk lijkt de rol van de huisarts beperkt. In 80% is hier nooit naar gevraagd. Een deel van jullie geeft aan hier ook geen behoefte aan te hebben, omdat dit proces via de arbeidsarts en / of andere instanties verloopt. Een klein deel heeft het zelf aangekaart en in enkele gevallen heeft de huisarts bij dit onderwerp begeleiding geboden. Zie onderstaand figuur.

Behoefte aan ondersteuning naast de bedrijfsarts

Ruim de helft van jullie heeft of had behoefte aan ondersteuning voor wat betreft (terugkeer naar) werk omtrent borstkanker. Meestal door een andere zorgverlener of instantie dan de huisarts. Zie onderstaand figuur.

Als andere (zorg)instanties wordt o.a. het volgende genoemd:

  • Maatschappelijk werk / psycholoog
  • (Re-integratie)coach of bureau (bijv. Re-turn, Stap.nu)
  • Helen Downling Instituut (HDI)
  • UWV
  • Ziekenhuis

“Ik ben 14 maanden volledig met ziekteverlof geweest en ben nu weer aan het re-integreren. Naar verwachting wordt mijn werksituatie weer hetzelfde als voor de diagnose.”

“Mijn huisarts heeft nooit contact opgenomen en nooit iets gevraagd. Om deze reden ben ik uiteindelijk van huisarts veranderd.”

“Advies geven over terugkeer naar het werk is het specialisme van de bedrijfsarts, die daar een aantal jaren voor heeft doorgeleerd. Ik heb dit prima afgestemd met mijn bedrijfsarts en vind het niet nodig dat de huisarts dit ook nog eens op haar/zijn bord erbij zou moeten krijgen. Vinger aan de pols houden hoe het daarmee gaat is uiteraard geen probleem.”

“Niet ieder persoon is hetzelfde. Gelukkig ben ik na 2 maanden na mijn behandelingen weer volledig (15 uur) aan het werk. Soms vraag ik me af of at wel goed is geweest om zo snel weer te beginnen. Als ik begeleiding had gehad van iemand die mij ook persoonlijk kent, was het misschien anders gelopen. Het verwerken van die periode komt toch pas als de behandelingen achter de rug zijn. Soms is het nog best zwaar!”

Actie BVN

Uit deze vraag blijkt wederom de grote impact van (behandeling van) borstkanker, ook op de werksituatie. Door (late) gevolgen van behandeling van borstkanker zijn sommige mensen zelfs gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt verklaard. Ondersteuning door de bedrijfsarts was bij ongeveer de helft voldoende, bij de andere helft is er dus behoefte aan meer begeleiding en de huisarts kan daar een rol in spelen.

Wat opvalt uit de open reacties is dat bij een deel van jullie de huisarts geen enkele rol heeft gespeeld rondom (diagnose / behandeling van) borstkanker. Er is geregeld nooit iets over de ziekte gezegd, ook bij latere bezoeken. Een deel van jullie ervaart dit als ongewenst. BVN heeft dit helaas vaker terug gezien bij reacties B-force vragen en wij gaan wij dit signaal overbrengen aan de beroepsverenigingen van huisartsen. In de richtlijn staat namelijk dat de huisarts een rol heeft bij nazorg. Tot slot als tip: houd je huisarts zelf ook op de hoogte van jouw situatie. Misschien lastig, maar het kan helpen bijvoorbeeld als informatie tussen zorginstellingen niet optimaal wordt gedeeld.

De resultaten worden, indien je daar tijdens je B-force aanmelding mee akkoord bent gegaan, beschikbaar gesteld voor een wetenschappelijk onderzoek van het AMC (Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en Afdeling Huisartsgeneeskunde). Gebaseerd op jullie ervaringen willen zij een werkwijzer voor huisartsen ontwikkelen die hen ondersteunt bij het geven van advies over werk. Ook houden zij met enkele mensen groepsdiscussies. Als je jouw mailadres hebt achtergelaten dan geven wij dat door aan het AMC. Zij zullen jou dus nog benaderen. Aangezien er meer dan honderd mensen bereid waren hieraan deel te nemen zullen er ook mensen afvallen.

Websites voor meer informatie:

https://borstkanker.nl/nl/werk

http://kankerenwerk.nl/

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee