raadpleging/hoe-belangrijk-vind-jij-de-producten-van-bvn/result

woensdag, 1 mei 2013

Het resultaat

Wat was de vraag

De vraag die tot en met 20 mei open staat is: Hoe belangrijk vind jij de producten en activiteiten van BVN?
Op basis van de eerste 470 reacties hebben we een eerste terugkoppeling gemaakt. 

Wat zijn jullie ervaringen

Belang producten en activiteiten
Alle producten die in de vraag naar voren komen vinden jullie tot nu toe belangrijk. Vooral de website borstkanker.nl valt daarin op. Ook het magazine B en de Monitor Borstkankerzorg scoren hoog.
In het overzicht hieronder staan per product de scores tot nu toe. De categoriën 'niet bekend' en 'geen mening' zijn hierbij weggelaten. Je kunt onderstaande afbeelding hier groter bekijken.

Belang werven nieuwe leden
Verreweg de meesten van jullie (45%) vinden dat BVN moet investeren in ledenwerving. Slechts 13% vindt dit niet of heeft geen mening (12%). 29% geeft aan dit niet goed te weten omdat het belang en status van leden niet duidelijk is.

Actie door BVN

De vraag staat nu bijna een week open. We hopen de komende weken, tot 20 mei, nog meer reacties te krijgen. Duidelijk wordt dat we met onze activiteiten doen wat jullie belangrijk vinden. De producten worden op een ander moment geëvalueerd zodat we weten of jullie tevreden zijn met de kwaliteit.

BVN gaat zich, vooruitlopend op het jaarplan 2014, vast bezinnen hoe ze zich in gaat zetten voor ledenwerving.

Heb jij jouw mening nog niet laten horen? Geef dan snel jouw reactie aan B-force.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee