Resultaten B-force gebruikt voor landelijke brainstorm borstkankerzorg

dinsdag, 1 april 2014

Afgelopen vrijdag vond in Delft het eerste CareLab plaats. CareLab is een zorginnovatie-platform van YES!Delft en Roche Nederland. Het is een initiatief waarbij (technische) experts verbonden aan de TU Delft, zorgprofessionals en patiënten nadenken over (toekomstige) verbetermogelijkheden binnen de borstkankerzorg. Stichting Pink Ribbon en KWF zijn daarbij ook vertegenwoordigd. Het doel van de sessie was nieuwe ideeën en inspirerende concepten te bedenken om de borstkankerzorg verder te verbeteren. Ruim 40 zorgprofessionals, patiënten, patiëntenorganisaties en medtech start-ups brainstormden er met elkaar over.

Input via B-force

Voor de brainstorm hebben we via B-force aan (ex)patiënten gevraagd waar de huidige knelpunten in de borstkankerzorg liggen. Uit de eerste 600 antwoorden bleek onder andere dat (ex)patiënten snelle doorlooptijden belangrijk vinden en dat informatie begrijpelijker kan. Verder is verbetering en ondersteuning vooral bij vermoeidheid als gevolg van de behandeling wenselijk. De resultaten zijn tijdens de dag  als uitgangspunt genomen.

Lees meer over het eerste CareLab op Medicalfacts.nl