Sociale steun, begrip en nazorg bij (borst)kanker: wat is jouw ervaring?

dinsdag, 26 oktober 2021

Van de borstkankerkankerpatiënten voelt 40 procent zich eenzaam en 30 procent voelt zich niet begrepen door zijn of haar omgeving. Zij ervaren vaker klachten zoals depressieve gevoelens en angst, dan mensen met kanker die zich niet eenzaam en wel begrepen voelen. In vergelijking met andere kankerpatiënten ervaren (ex-)borstkankerpatiënten minder vaak steun van hun omgeving voor de gevolgen van hun ziekte en voelen zich minder vaak begrepen door hun omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van Borstkankervereniging Nederland in samenwerking met NFK (B-force en Doneer je ervaring) onder 5.353 mensen die kanker hebben of hebben gehad. 1.885 hiervan zijn borstkankerpatiënt.

Het resultaat

Als we specifiek naar de uitkomsten van respondenten met borstkanker in deze peiling kijken, dan laten zij op verschillende punten minder gunstige uitkomsten zien, dan mensen met een andere vorm van kanker. Zo ervaren zij minder vaak steun van hun omgeving voor de late gevolgen van hun ziekte en voelen zich minder vaak begrepen door hun omgeving. Daarnaast geven zij vaker aan behoefte te hebben aan nazorg bij de klachten en problemen die zij ervaren.

‘De mensen het dichtst bij mij hebben echt wel begrip, maar andere geven opmerkingen als “je bent nu toch beter” of “ja, maar je leeft toch nog...”’

 

Geslacht en leeftijd spelen hierbij een belangrijke rol: borstkankerpatiënten zijn bijna allemaal vrouw en gemiddeld gezien ook jonger dan andere respondenten in deze peiling. Vrouwen en mensen van 60 jaar of jonger lijken het wat lastiger te hebben als het gaat om sociale steun, begrip en nazorg, dan mannen en mensen van 61 jaar of ouder.

 

Klachten en late gevolgen

Geslacht en leeftijd lijken niet de enige verklaring. Borstkankerpatiënten ervaren veel late gevolgen van de ziekte en behandeling(en) vaker dan mensen met een andere vorm van kanker en de mate waarin is ook hoger. Onderstaand figuur vat de top 10 van klachten en late gevolgen samen:

Borstkankerpatiënten krijgen vaak te maken met meerdere behandelingen, met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld én chemotherapie, én een of meerdere operaties, én bestralingen, én antihormonale therapie én doelgerichte therapie. Vanwege de relatief gunstige levensverwachting kan er bovendien langduriger last ondervonden worden van deze gevolgen.

‘Het is moeilijk, voelt als klagen en je bent er nog, dus moet je er mee dealen dat je lichaam in 1 jaar behandeling 10 jaar ouder is geworden!’

 

Praktische tips en steun van lotgenoten

De behoefte aan praktische tips en sociale steun van lotgenoten is hoger bij borstkankerpatiënten. Echter, er wordt ook veel vaker aan deze behoefte voldaan, in vergelijking met andere kankersoorten:

  Behoefte aan praktische tips Praktische tips ook gehad
Borstkanker 71% 61%
Overig 64% 38%

 

  Behoefte aan emotionele steun Emotionele steun ook gehad
Borstkanker 58% 54%
Overig 34% 26%

 

Actie BVN

Omdat borstkanker veel voorkomt is er een hoop informatie en lotgenotencontact beschikbaar. Gelukkig weet een deel van jullie dit ook te vinden. Voor wat betreft nazorg, ook op langere termijn, is er volgens de Borstkankervereniging nog winst te behalen. Vooral als het gaat om de late gevolgen en ondersteuning hierbij. Hier blijven we ons hard voor maken. Binnenkort spreekt de Borstkankervereniging met 60 verpleegkundig specialisten van V&VN, waarin we deze uitkomsten meenemen.

Meer informatie

Borstkankervereniging Nederland biedt informatie en lotgenotencontact. Dit kan je helpen!

Tot slot

Als je het gehele rapport wilt teruglezen over de ‘Doneer Je Ervaring-peiling’ van NFK en onder andere de Borstkankervereniging, klik dan hier.

Nog geen lid van ons B-force panel? Help de zorg te verbeteren en meld je aan!

 

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee