Stel: je moet zelf betalen voor zorg. Betekent dit voor jou uitstel/afzien van borstkankerzorg?

dinsdag, 3 december 2013

Wij vroegen jullie naar jullie ervaringen met kosten die je zelf moet betalen voor borstkankerzorg. Door de verplichte eigen bijdrage die in 2008 is ingevoerd, moet iedereen ongeacht het type verzekering dit jaar 350 euro en volgend jaar 360 euro van de borstkankerzorg zelf betalen. Verder geldt dat bepaalde typen zorg ook een extra eigen bijdrage vragen (bijv. psychosociale zorg en fysiotherapie).

Borstkankervereniging Nederland (BVN) maakt zich zorgen dat sommige patiënten en erfelijk belasten afzien van borstkankerzorg of deze uitstellen door de financiële belasting. Met deze vraag willen we peilen hoe dit bij jullie is. Ruim 750 mensen hebben al gereageerd. Je kunt de vraag tot 3 december beantwoorden.

Het resultaat

De meeste van jullie leveren niet in op borstkankerzorg in verband met de financiële belasting. Echter, 7% heeft dit wel gedaan en nog eens 5% overweegt dit voor komend jaar. Wat ons betreft veel te veel!

Opvallend is dat erfelijk belasten vaker aangeven af te zien van zorg of deze uit te stellen; 15% ziet van zorg af, 19% stelt uit.

Niemand geeft aan van de primaire borstkankerzorg (de hoofdbehandelingen) af te zien of deze uit te stellen. Wel is het zorgelijk dat soms van (aanvullend) diagnostisch onderzoek wordt afgezien, zoals een extra mammografie. Ook het besparen op (na)controles, medicijnen, psychosociale zorg en fysio-/ergo-/oedeemtherapie is zeer onwenselijk. Op de laatste twee wordt het meest ingeleverd. Zie in onderstaande figuur van welk type zorg het vaakst wordt uitgesteld of van wordt afgezien.
 

Actie door BVN

BVN vindt dat aanvullend diagnostisch onderzoek en nazorg, bijvoorbeeld in de vorm van fysiotherapie en psychosociale zorg, toegankelijk moet zijn en blijven. Helaas is ons vermoeden dat sommigen van jullie afzien van deze zorg bevestigd.

Wij gaan deze bevindingen presenteren bij zorgverzekeraars en wij willen tevens politieke aandacht vragen voor dit probleem.
 

Tot slot een greep uit enkele tekende reacties:

“Niet direct problemen, maar heb dit jaar een biopt gehad, en schrok enorm dat mijn eigen risico hiervoor belast werd. Dit had ik niet verwacht. Eigenlijk te erg dat er mensen zijn (en ik ken ze) die vanwege de kosten geen onderzoek laten doen terwijl het wel nodig is.”

“Langdurige fysiotherapie of revalidatie wordt helaas niet volledig vergoed. Ik volg tijdens chemo revalidatie maar betaal deel zelf. Een kostbare zaak terwijl ik er heel veel baat bij heb. Wanneer ik minder goed inkomen zou hebben had ik waarschijnlijk een andere keuze moeten maken.”

“Ja ik heb hiervoor mijn gehele financiële reservepot moeten aanspreken. In de toekomst weet ik niet of mij dit nog zal lukken en zal ik keuzes moeten maken.”

“De acupunctuur wordt bij de behandelaar dicht bij huis niet vergoed. Wordt wel vergoed bij iemand waarvoor ik meer dan 2 uur moet reizen. Hier heb ik de energie en tijd niet voor.”

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee