Uitgezaaide borstkanker: wat is voor jou belangrijk?

dinsdag, 10 februari 2015

Vorige week vroegen we aan mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten wat zij belangrijk vinden bij een themabijeenkomst over uitgezaaide borstkanker. Deze vraag werd door 86 mensen beantwoord die tot deze groep behoren; 84% daarvan geeft aan behoefte te hebben aan een 'Hoop & Vrees' themabijeenkomst. 

Het resultaat

Bijna de helft van jullie (44%) zou alleen naar een themabijeenkomst gaan als deze binnen de regio plaatsvindt, eveneens 44% geeft aan dat een centrale plek in Nederland een optie is. 12% zou sowieso gaan, ongeacht de locatie.

Wij vroegen om maximaal drie thema’s te kiezen waar aandacht aan moet worden besteed tijdens een bijeenkomst. Tweederde kiest voor ‘medische ontwikelingen’, de helft voor ‘behandeling van bijwerkingen en lichamelijke klachten’. ‘Wisselwerking voeding en medicatie’ en ‘praktische informatie (wat moet je regelen en wanneer)’ werden door ruim een kwart van jullie gekozen. Het onderwerp communicatie met kinderen of partner is het minst gekozen.

Voor wat betreft de indeling van een themabijeenkomst vinden de meesten van jullie zowel lezingen (presentaties), een informatiemarkt en lotgenotencontact belangrijke onderdelen. De helft van jullie vindt lezingen zelfs zeer belangrijk.

Enkele suggesties voor specifieke onderwerpen:

“Wat moet je regelen en wanneer vind ik een goed onderwerp. Welke zaken komen op je pad of eventueel op het pad van je nabestaanden, wat je nu al zou kunnen ondervangen. Info over je bankrekeningzaken, notarieel, wilsverklaring: wel of niet geldig etc.”

“Wat te doen als een medische behandeling goed aanslaat maar de bijwerkingen dermate ernstig zijn waardoor 'kwaliteit van leven' in het geding is.”

Actie door BVN

BVN start volgende week met de voorbereidingen van de 'Hoop & Vrees' bijeenkomt(en) in oktober van dit jaar. Wij nemen jullie input mee bij het samenstellen van deze dag(en). In mei zal de opzet en het programma bekend worden gemaakt via de nieuwsbrief en de website van BVN

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee