Uitgezaaide borstkanker: wat is voor jou belangrijk?

dinsdag, 16 april 2013

Het resultaat

Wat was de vraag

Deze week vraagt B-force welke thema’s rondom uitgezaaide borstkanker je aanspreken. Op deze vraag gaven tot nu toe ruim 260 mensen antwoord. Er komen nog steeds reacties binnen. Die blijven welkom want we kunnen ze goed gebruiken.

Wat zijn jullie ervaringen

De voorgelegde onderwerpen worden door jullie (zeer) belangrijk gevonden en slechts door een klein percentage (zeer) onbelangrijk. 'Nieuwe medische ontwikkelingen' en 'In gesprek met je behandelaar' worden het meest belangrijk gevonden. (beiden meer dan 90%). 

Daarna volgen de onderwerpen 'Voeding' en 'Werk of maatschappelijk actief blijven', evenals 'Intimiteit & nabijheid' en 'Spiritualiteit & zingeving'.

Ruim 80 mensen geven een aanvullende reactie over hun wensen. Daarin valt op dat het ontmoeten van lotgenoten belangrijk is. Mensen willen ook praten over hoe om te gaan met je partner en kinderen.
Veel aanvullende reacties gaan in op medische aspecten. Opvallend daarbij is dat een deel van de doelgroep juist wel informatie wil over de prognose en een (kleiner) deel niet. 'Pijnbestrijding', 'Stoppen met behandelen', 'Euthanasie' en 'Angst' worden daarbij genoemd. Andere onderwerpen die hier genoemd worden, zijn 'Leefstijl', 'Zingeving' en 'De invloed van de mentale gezondheid'.

Tot slot moeten we niet vergeten dat er ook (weliswaar een kleine groep) mannen met uitgezaaide borstkanker leven.

Actie door BVN

De projectgroep die de themadag ‘hoop & vrees; samen verder’ op 12 oktober 2013 voorbereidt, neemt de reacties mee in de samenstelling van het dagprogramma. Uit de respons blijkt dat we op de goede weg zijn. Daarnaast hebben we dankzij B-force extra input gekregen voor het programma en de opdracht aan de sprekers.

Bij elkaar hebben we meer onderwerpen gekregen dan er in één dagprogramma past. Mede door de informatiemarkt en informatie op de website hopen we zoveel mogelijk aan alle wensen te voldoen.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie over de BVN themadag ‘hoop & vrees; samen verder’ op 12 oktober 2013, voor mensen met uitgezaaide borstkanker en over de inschrijfmogelijkheid voor die dag.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee