Update B-force

woensdag, 3 april 2013

Via B-force hebben we inmiddels 10 vragen gesteld over de borstkankerzorg, waarop ruim 13.000 antwoorden zijn gegeven. Veel dank aan iedereen die meedoet!

 

Op basis van deze antwoorden heeft Borstkankervereniging Nederland de volgende acties ondernomen:

  • We hebben verbeteringen aangebracht in de vragenlijst naar patiëntervaringen, die iedere nieuwe borstkankerpatiënt in het behandeltraject krijgt voorgelegd.
  • We maken in 2013 aanvullend voorlichtingsmateriaal binnen de serie B-bewust.
  • We stuurden de Minister van VW&S een brief met het verzoek om haar voornemen in te trekken om een (beperkte groep) medicijnen voortaan alleen via de ziekenhuisapotheek te verstrekken.
  • We bereiden een onderbouwd standpunt in over concentratie van zorg.

Voor de zomer willen we naar 5000 B-force accounts, zodat de zorg, zorgverzekeraars en overheid niet om de meningen en ervaringen van patiënten heen kunnen.

Help je mee door mensen in je omgeving ook uit te nodigen de vragen te beantwoorden? Hoe meer antwoorden, hoe sterker we staan!