Waar moet Borstkankervereniging Nederland zich de komende jaren meer op richten?

zaterdag, 3 mei 2014

Waar moet Borstkankervereniging Nederland (BVN) zich de komende jaren meer op richten? Dat vroegen we je afgelopen week. Inmiddels hebben ruim 600 mensen gereageerd.

Het resultaat

Een van de vragen was: van welke doelgroep vind jij het belangrijk dat BVN zich daar meer voor inzet? De twee doelgroepen die het meest zijn gekozen:
- mensen die leven met late gevolgen van borstkanker; denk hierbij aan vermoeidheidsklachten, lymfoedeem of concentratieproblemen
- jonge vrouwen met borstkanker

Ook vroegen we met welke partijen we (meer) moeten samenwerken. Het meest worden zorgprofessionals in het ziekenhuis genoemd (artsen en verpleegkundigen). Daarna worden onderzoekers en universiteiten genoemd, gevolgd door fysiotherapeuten en huidtherapeuten.
Als doelen van die samenwerking worden vaak genoemd:
- het delen van kennis en ervaring
- het bieden van eenduidige informatievoorziening
- grootschalige belangenbehartiging

Tot slot vroegen we waar BVN zich de komende jaren nog meer of beter op kan richten. Eenduidige en heldere informatievoorziening wordt hier veel genoemd. Als voorbeeld worden bijwerkingen van medicatie en late gevolgen van de behandeling genoemd.
Ook onderzoek naar en informatie over nieuwe ontwikkelingen (bijv. behandelmethodes) vinden jullie belangrijk. Een ander aspect dat veel genoemd is, is het streven naar goede patiëntgerichte borstkankerzorg, zowel in het ziekenhuis als erna.

In de grafieken hieronder zie je in één oogopslag wat jullie hebben geantwoord.

Actie door BVN

BVN is momenteel druk bezig de strategie voor de komende jaren te bepalen; waar we ons als patiëntenvereniging (meer) op gaan richten. De antwoorden op deze B-force vraag nemen wij mee in de koers die we voor de komende jaren gaan uitzetten. Heel erg bedankt voor jouw bijdrage!
 

Als afsluiting twee quotes uit de open antwoorden:

“Betere informatie over de bijwerkingen en late gevolgen van alle behandelingen, vooral voordat een patiënt de behandelingen krijgt.”

“Goede zorg, bereikbaar voor iedereen (bijv. herstel en balans in basispakket) ook in de komende borstkankercentra.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee