Waar wil je je medicijnen voor hormoonbehandeling ophalen?

dinsdag, 12 maart 2013

Het resultaat

Wat was de vraag

Deze week vraagt B-force waar jullie je medicijn voor hormoonbehandeling willen ophalen. De vraag kan alleen beantwoord worden door mensen die gebruik maken/maakten van Megestroletaat,  Medroxyprogresteronacetaat, Depo provera/Provera, Lucrin of Zoladex. De mogelijk is ontstaan omdat het Ministerie van VWS ons heeft gevraagd wat de patiënt er van vindt als deze medicijnen per 1 januari 2014 enkel nog maar in het ziekenhuis verkrijgbaar zijn.

135 mensen hebben tot nu toe gereageerd en lijken het hier niet mee eens te zijn.

Wat zijn jullie ervaringen

Ruim 80% van de respondenten geeft aan de middelen nu op te halen bij de eigen apotheek. Bijna de helft van jullie geeft daarbij aan tijdens de behandeling minder vaak dan eens per drie maanden in het ziekenhuis te komen. 70% vindt het dan ook bezwaarlijk als je deze middelen voortaan in het ziekenhuis moet ophalen. Een derde geeft aan het niet prettig te vinden extra naar het ziekenhuis te moeten en een kwart vindt de reistijd bezwaarlijk.

Actie door BVN

BVN kan tot 20 maart namens de borstkankerpatiënten aan het Ministerie van VWS laten weten wat we van hun voorstel vinden. Deze dag gaan wij de resultaten van deze B-force vraag met VWS delen.

Op grond van dit tussentijdse resultaat blijkt dat de meeste mensen liever hun medicijn ophalen bij de eigen apotheek. Maar omdat er ook mensen zijn die het wel liever in het ziekenhuis ophalen, vinden wij het behoud van de keuzemogelijkheid belangrijk. BVN maakt zich hier sterk voor.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee