Waarom ben jij (geen) lid van BVN?

dinsdag, 15 juli 2014

Vorige week stelden we je de vraag waarom je wel of niet lid bent (geweest) van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Tot nu toe hebben ruim 400 mensen deze vraag beantwoord.

Het resultaat

Van de 400 mensen is twee derde lid (geweest) van BVN. Van de mensen die niet lid zijn (geweest) zijn dit de belangrijkste redenen:
- nooit over lidmaatschap nagedacht
- niet bekend dat lidmaatschap van BVN mogelijk is
Ook geeft een aantal mensen als reden dat ze niet met borstkanker geassocieerd willen (blijven) worden. Verder worden de jaarlijkse kosten en lidmaatschap van andere organisaties ook genoemd als redenen om geen lid te zijn. Uit toelichtingen blijkt dat het lidmaatschap soms is opgezegd vanwege financiële redenen.

De belangrijkste reden van lidmaatschap die jullie geven, is dat jullie vinden dat BVN belangrijk werk doet. Ook willen leden graag betrokken blijven bij het onderwerp borstkanker en het blad B ontvangen. Uit de toelichtingen blijkt dat jullie het belangrijk vinden dat de belangen van patiënten worden behartigd.

We vroegen je ook wat BVN kan doen om het lidmaatschap aantrekkelijk te maken. Een deel van jullie ziet niet zo gauw verbetermogelijkheden en vindt dat BVN het al goed doet. Maar sommigen geven aan dat het declareren van het lidmaatschap bij de zorgverzekeraar gemakkelijker moet worden gemaakt. Ook zeggen sommigen dat de jaarlijkse kosten omlaag kunnen. Daarnaast ziet een deel van jullie graag aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor (alternatieve) behandelmogelijkheden.

Sommigen van jullie gaven aan meer informatie over lidmaatschap te willen, dat kun je hier vinden.

Actie door BVN

Jullie antwoorden gebruiken we om nieuwe leden te werven, zodat we ons in kunnen blijven zetten voor iedereen die met borstkanker te maken heeft (gehad). Daarnaast gebruiken we het om de invulling van het lidmaatschap te verbeteren. Uit jullie antwoorden blijkt bovendien dat het niet voor iedereen duidelijk is wat het lidmaatschap van BVN inhoudt; dit is een punt dat we gaan verbeteren.
Ook gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het lidmaatschap altijd vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar.

Als afsluiting nog een paar quotes:

“Er zijn veel zieke mensen die met heel weinig moeten rondkomen, kan dit lidmaatschap niet kosteloos aangeboden worden?”

“Het blad B lees ik niet, te confronterend en ik wil de borstkankerperiode achter mij laten. B-force vind ik zeer interessant als middel om vanuit een patiëntengroep feedback te geven aan de zorg.”

“Doorgaan met informatie over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van behandelingen en vind ook de verhalen van de vrouwen, herkenbaar. Vond steun en informatie in het blad.”

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee