Wanneer kies je voor een gespecialiseerd ziekenhuis?

dinsdag, 19 maart 2013

Het resultaat

Wat was de vraag

Deze week vroeg B-force in hoeverre het voor jou een bezwaar is te reizen naar een gespecialiseerd ziekenhuis in plaats van naar het dichtbijzijde ziekenhuis. Met een specialistisch ziekenhuis bedoelen we een ziekenhuis dat een bepaalde behandeling vaker uitvoert, waardoor de kwaliteit in principe beter is.
Tot nu toe hebben 935 mensen gereageerd.

Wat zijn jullie ervaringen

Uit de eerste antwoorden lijkt het van het type behandeling af te hangen in hoeverre jullie bereid zijn om verder te reizen. Vooral behandelingonderdelen die regelmatiger plaatsvinden worden vaker als bezwaarlijk genoemd, namelijk: chemotherapie (49%), psychosociale begeleiding (46%), bestraling (47%) en nazorg (44%).
In onderstaande figuur kun je alle scores bekijken. Hierbij hebben we de neutrale reacties en ‘niet van toepassing’ er uit gelaten.

Actie door BVN

Omdat deze tussentijdse resultaten vooral af lijken te hangen van het type behandeling gaat B-force hier komende week op door. Het type behandeling hangt namelijk samen met hoe vaak je naar het ziekenhuis moet. Daarom zijn wij benieuwd hoe vaak en hoe lang je bereid bent te reizen, afhankelijk van hoe vaak je dus naar het ziekenhuis moet.

De resultaten van deze en komende weken gaan we verder analyseren en zijn input voor aanscherping van ons standpunt over de concentratie van borstkankerzorg.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee