Wat heeft jouw voorkeur als het gaat om contact met het ziekenhuis?

dinsdag, 19 november 2013

Wij vroegen je naar je voorkeur wat betreft het contact met het ziekenhuis tijdens de behandelingen. Al 750 mensen hebben gereageerd. 

Heb je de vraag nog niet beantwoord? Dit kan nog tot 19 november.
 

Het resultaat

De overgrote meerderheid wil in ieder geval één primair aanspreekpunt, al dan niet in combinatie met inhoudelijke contactpersonen per behandelfase. Deze laatste optie is vooral populair onder jongere (ex)patiënten. 65-plussers geven eerder de voorkeur aan één vast contactpersoon tijdens het hele traject. 
Slechts 3% heeft aangegeven geen voorkeur te hebben of niet te weten welke optie de voorkeur heeft.

Uit de toelichtingen blijkt dat jullie goed weten wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties wat betreft het contact. Een deel vindt deskundigheid het belangrijkst en wil daarom graag (ook) contact met een inhoudelijk expert. Anderen vinden juist persoonlijke aandacht en korte lijnen belangrijker of vrezen voor overdrachtsfouten. Verder is er begrip voor het feit dat één persoon niet alles kan weten, maar wordt het belang van overzicht bewaken (coördinatie) wel benadrukt. Sommige van jullie vragen zich ook af of het wel haalbaar is om één aanspreekpunt te hebben, bijvoorbeeld omdat behandelingen op meerdere locaties plaatsvinden.

Actie door BVN

BVN koppelt de uitkomsten terug aan een expertgroep van Mammacare verpleegkundigen. Zij zijn momenteel bezig om contact met het ziekenhuis (verder) vorm te geven. Daarom is jullie input ook zo belangrijk: zij willen aansluiten op jullie wensen.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee