Wat is jouw behoefte aan informatie over late gevolgen?

dinsdag, 30 juli 2013

Wat is jouw behoefte aan informatie over late gevolgen van borstkanker? Dat vragen we je deze week in B-force. Inmiddels hebben al meer dan 750 mensen hun mening met ons gedeeld.
 

Het resultaat

Opvallend is dat 62% van de ondervraagden aangeeft niet te zijn geïnformeerd over het onderwerp late gevolgen. 30% geeft aan wel geïnformeerd te zijn.

Op de vraag 'op welk moment wil je geïnformeerd worden over late gevolgen?', geeft de helft (49,5%) aan graag voor de behandeling informatie te willen, 10% wil tijdens het behandelproces geïnformeerd worden en een derde liever na afloop (tijdens controles). Er lijkt dus veel behoefte te zijn aan informatie over late gevolgen, slechts 1 persoon geeft aan hierover niet geïnformeerd te willen worden.

Wij vroegen jullie verder nog naar goede vragen die we in een nog te maken voorlichtingsfilmpje over late gevolgen aan een arts willen voorleggen. Uit onze voorselectie van vragen is een top 3 gekomen die je in de afbeelding hieronder kunnen zien.

Bijna de helft van alle mensen heeft ook de open vraag ingevuld met suggesties voor onderwerpen en vragen voor in het filmpje. Hieruit blijkt dat er veel behoefte is aan informatie over de invloed van verschillende soorten behandelingen (chemo, bestraling, hormoontherapie, e.d.) op het mogelijk ontwikkelen van late gevolgen en over de invloed van de verschillende late gevolgen op de kwaliteit van leven.

 

We vinden het opvallend dat de ruime meerderheid (62%)  niet is geïnformeerd over late gevolgen van borstkanker. Dit belangrijke signaal gaat BVN doorgeven aan ziekenhuizen, als stimulans om hun informatievoorziening op dit vlak te verbeteren. Daarnaast komt er eind dit jaar een voorlichtingsfilmpje over late gevolgen van borstkanker. Daarin zullen de vragen uit de top-3 door een arts worden beantwoord.

We gaan ervoor zorgen dat in het antwoord op de vraag 'Welke late gevolgen komen het meest voor?' ook wordt aangegeven wanneer en bij welke soort behandeling de verschillende late gevolgen het meeste voorkomen. Wat de invloed kan zijn van late gevolgen op het dagelijks leven zal vooral naar voren komen in het verhaal van een ervaringsdeskundige dat ook een plek gaat krijgen in het filmpje.  

 

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee