Wat vind jij van ‘de borstkankermaand’ in oktober?

zondag, 18 oktober 2015

Vorige week vroegen we wat jullie van de borstkankermaand in oktober vinden. Ruim 700 van jullie respondeerden, waarvoor wederom dank!

Het resultaat

Bijna iedereen kent de borstkankermaand (97%). Ook de doelen (stilstaan bij de ziekte, bewustwording creëren, geld inzamelen voor onderzoek en ondersteuning bij borstkanker) zijn bij de meesten van jullie bekend (86%). Zoals in onderstaand figuur te zien is, denken de meesten van jullie positief of zeer positief over de borstkankermaand. Uit de open antwoorden blijkt dat jullie aandacht voor het onderwerp vragen belangrijk is. Ook vinden jullie het belangrijk dat de gevolgen van borstkanker meer bekendheid krijgen en  dat er begrip gekweekt wordt. Verder worden voorlichting en geld inzamelen ook als positief ervaren.

Mensen die de maand als negatief ervaren geven onder andere aan dat het (te) confronterend is en dat er het hele jaar door aandacht zou moeten zijn. Ook werd er aangegeven dat al het roze de borstkanker een te ‘hip tintje’ of iets vrolijks zou geven. Verder werd het ook niet prettig gevonden als bekende Nederlanders die niet ervaringsdeskundig zijn, zich uitspraken over borstkanker.

Er worden verschillende bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd in de borstkankermaand. Wij vroegen jullie welke soort activiteit(en) zou je willen bezoeken. Ruim een derde geeft aan geen interesse te hebben in activiteiten in de borstkankermaand (37%). Sommigen lichten daarbij toe dat ze de ‘periode borstkanker’ voor zichzelf willen afsluiten. Anderen kunnen helaas niet deelnemen aan de activiteiten omdat hun gezondheid het niet toelaat.  

Bij degenen die wel geïnteresseerd zijn in deelname aan de activiteiten,  is (medische) informatie, ontspanning en lotgenotencontact het meest populair. In open reacties worden ook wandelingen aangehaald als bijeenkomst die je wel bij zou willen wonen. Verder werden ookde B-actief activiteiten van BVN genoemd, georganiseerd door vrijwilligers. Een deel van jullie is zelfs ‘actief lid’ van BVN!

Tot slot enkele reacties:

“Des te meer geld beschikbaar is voor onderzoek, des te groter wordt de kans dat borstkanker een chronische ziekte wordt of dat er misschien een genezend medicijn wordt gevonden.”

“Vroeger, voordat ik zelf ziek werd, vond ik de borstkankermaand een heel goed initiatief en probeerde mijn steentje er aan bij te dragen door het tijdschrift of artikelen te kopen. Maar nu weet ik niet zo goed wat ik ervan moet vinden. De hele maand kom je overal associaties tegen met borstkanker en brengt alle aandacht ook een hoop herinneringen boven. Het maakt me een beetje somber, hoe mooi ik de doelen ook vind.”

“De toon is veranderd en daarmee is de borstkankermaand niet meer het roze-festijn. Daar ben ik blij mee...”

Actie door BVN

Wij vinden het fijn om te merken dat de borstkankermaand door de meerderheid als positief wordt ervaren. BVN levert haar bijdrage door extra B-actief activiteiten en (regionale) bijeenkomsten te organiseren. We zijn blij dat hier animo voor is! Daarom zullen we dit ook volgende jaren doorzetten. De resultaten van deze B-force vraag geven geen reden om veranderingen door te voeren – we sluiten grotendeels aan bij jullie voorkeuren. De resultaten zullen we tevens delen met Pink Ribbon, met wie BVN goed samenwerkt.

Interesse in activiteiten in oktober? Klik hier

Interesse om je als lid van BVN actief in te zetten? Klik hier 

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee