Wat vind jij van dure geneesmiddelen?

maandag, 19 oktober 2015

Vorige week vroegen we wat jullie van dure geneesmiddelen vinden. En specifiek het middel pertuzumab (Perjeta®) bij uitgezaaide borstkanker. Een behandeling gecombineerd met pertuzumab is levensverlengend, maar erg kostbaar. Ondanks dat de vraag best ingewikkeld was, vulden bijna 600 van jullie de vragen in, bedankt!

Het resultaat

We hebben jullie een aantal stellingen voorgelegd. Bijna iedereen (93%) is het (helemaal) eens met de stelling dat de fabrikant (en artsen) meer moeten investeren in onderzoek naar bij wie pertuzumab echt werkt. Jullie zijn verdeeld over de stelling ‘elke maand langer leven is winst, wat de kosten ook mogen zijn’. Tweederde van jullie vindt dat financiële overwegingen in het gesprek met de arts over de beste behandeling geen rol mogen spelen. Onderstaand figuur vat alle uitkomsten samen.

Uit open reacties blijkt hoe moeilijk het is om een afweging te maken tussen levensverlening en beschikbaarheid van een duur middel voor iedereen die ervoor in aanmerking komt. Kwaliteit van leven en ‘bewezen effectiviteit’ worden vaak genoemd als doorslaggevend voor het besluit om behandelgin voort te zetten. Anderen zijn heel duidelijk in hun opvatting dat het aanbieden van pertuzumab letterlijk ‘koste wat het kost’ moet gebeuren.

Uit aanvullende analyse blijkt dat de antwoorden nauwelijks verschillen tussen mensen met uitgezaaide borstkanker en mensen zonder uitgezaaide borstkanker. Er is één uitzondering: mensen met uitgezaaide borstkanker zijn het vaker (helemaal) oneens met de stelling 'Alleen mensen bij wie pertuzumab binnen een half jaar bewezen effectief is mogen het blijven gebruiken'. Wanneer we kijken naar de antwoorden per leeftijdsgroep zijn er wel verschillen te zien. In vergelijking met mensen ouder dan 55, zijn mensen jonger dan 55 jaar het:

  • vaker (helemaal) oneens met 'Alleen patiënten die nog in goede conditie zijn moeten het middel krijgen'
  • vaker (helemaal) eens met 'Elke maand langer leven is winst, wat de kosten ook mogen zijn'
  • vaker (helemaal) oneens met 'Wetende dat je toch gaat sterven, zijn de hoge kosten onverantwoord'

Relatief jongere (ex)patiënten geven dus aan een  langer leven belangrijker te vinden dan de kosten.

Tot slot enkele reacties:

  • “Het blijft moeilijk om een kosten/baten afweging te maken, meer investeren in onderzoek wat nu echt bij welke tumor werkt is zeer belangrijk met name voor de patiënt. Dit zal de middelen nog duurder maken, want ook aan onderzoek hangt een prijskaartje. Maar de patiënt wordt dan gerichter behandeld. Dit is beter voor de patiënt. Daar gaat het om!!”
  • “Wanneer je toch niet meer beter wordt, kun je het geld beter besteden aan onderzoek zodat kanker voor anderen te genezen is.”
  • “Kosten mogen absoluut geen rol spelen. En de keuze is aan de patiënt!”
  • “Ik gun ieder het leven met de goede behandeling en ik denk dat per patiënt gekeken moet worden wat voor haar of hem het beste is. Hierin is kwaliteit van het leven van groot belang. De kosten mogen niet de doorslag geven. Maar de vooruitzichten en de meerwaarde van het middel.”

Actie door BVN

Volgende week neemt BVN deel aan een bijeenkomst waarin gesproken wordt over de vergoeding van pertuzumab (Perjeta®). Zorginstituut Nederland (ZINL), de overheidsinstantie die in Nederland adviseert over de samenstelling van het basis pakket zorg, bereidt een advies voor over deze vergoeding. BVN wil oplossingen die er voor zorgen dat het middel in het pakket kan blijven. Mede door jullie input voelen wij ons gesterkt in de visie dat pertuzumab breed beschikbaar moet blijven. Ook zullen we pleiten voor meer wetenschappelijk onderzoek naar gerichte inzet van dure geneesmiddelen met behoud van kwaliteit van leven.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee