Wat wil jij weten over triple-negatieve borstkanker?

dinsdag, 14 januari 2014

Deze week stelden we de vraag wat jullie informatiebehoefte is ten aanzien van triple-negatieve borstkanker. Triple-negatieve borstkanker komt voor bij 15 - 20% van alle borstkankerpatiënten en kent vaak een agressiever verloop. Inmiddels hebben ruim 600 B-forceleden de vraag beantwoord!

Het resultaat

De meerderheid van jullie ontvangt graag extra informatie over triple negatieve borstkanker (74%). De informatiebehoefte ligt nog hoger bij erfelijk belasten en logischerwijs bij degenen die deze vorm van borstkanker hebben of hebben gehad (8% van jullie).

Jullie informatievoorkeur gaat uit naar inhoudelijke informatie over triple-negatieve borstkanker. Degenen die zelf deze vorm van borstkanker hebben of hadden, hebben relatief minder behoefte aan informatie over het ziektebeeld, en juist meer aan informatie over klinische trials en onderzoek. 

Als informatiebron zien jullie het liefst de behandelend arts / het ziekenhuis. Daarnaast is er voor BVN ook een informerende rol weggelegd: een kwart van jullie krijgt graag informatie via ons blad B en artikelen op onze website.

Actie door BVN

Inmiddels is er in ons blad B een artikel gewijd aan triple-negatieve borstkanker en hebben we recent op onze websiteinformatie over dit onderwerp toegevoegd.  Ook op de website van B-bewust gaan we de informatie uitbreiden over dit onderwerp (eerste kwartaal 2014). Door jullie B-force inbreng hebben we nu ook besloten dat we een themabijeenkomst gaan wijden aan triple-negatieve borstkanker.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee