Welk contact wil jij met je huisarts?

vrijdag, 8 augustus 2014

Afgelopen dinsdag vroegen we hoe jullie contact zien met de huisarts omtrent borstkanker. Ook nacontroles zoals lichamelijk onderzoek en het doorgeven van uitslagen kwamen aan de orde. Bijna 800 van jullie hebben de vragen ingevuld, waarvoor hartelijk dank!

Het resultaat

Bijna iedereen wil contact met de huisarts omtrent borstkanker. Met name bij doorverwijzing naar een ziekenhuis en direct na de diagnose. De helft van jullie wil ook tijdens of na afloop van behandelingen contact. Contact bij nacontroles en uitslagen is minder vaak gewenst.

De helft van jullie wil met de huisarts de keuze voor een ziekenhuis of specialist bespreken. Ook is er behoefte aan contact over omgaan met de (late) gevolgen en bijwerkingen. Bijna de helft van jullie wil psychosociale steun. Aan contact over re-integratie en werk is minder behoefte. Zie onderstaand figuur voor een volledig overzicht.

Tot slot vroegen we of je voor nacontroles (lichamelijk onderzoek en bespreken uitslag) liever naar de huisarts gaat of naar het ziekenhuis. De meesten van jullie gaan liever naar het ziekenhuis (76%), 11% geeft de voorkeur aan de huisarts en 13% heeft geen voorkeur. Als reden om te kiezen voor het ziekenhuis geven jullie aan, dat er in het ziekenhuis meer gespecialiseerde zorg is. Degenen die liever naar de huisarts gaan, geven aan dat ze zich daar meer vertrouwd voelen en goed contact hebben met de huisarts.

Enkele quotes ter illustratie:

Geen medische bemoeienis maar gewoon wat interesse en aandacht voor de patiënt en naasten. Bijvoorbeeld een keer bellen of langs komen na de operatie thuis.”

Ik heb gemerkt dat mijn huisarts, na mijn dieplap operatie, niet of weinig op de hoogte was van deze operatie en de nazorg. Dit gaf geen vertrouwd gevoel. Ik heb meer gehad aan de verpleegkundige van de thuis zorg en artsen/ gespecialiseerd verpleegkundigen in van het ziekenhuis.”

Ik vond het heel fijn dat mijn huisarts als ‘backup’ fungeerde. En dat ik daar terecht kon met vragen en dat zij betrokken bleef bij mij.”

Actie door BVN

Deze resultaten geven we door aan het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), zodat zij de voorkeuren vanuit patiëntenperspectief kunnen verwerken in nieuwe richtlijnen ten aanzien van borstkanker en huisartsenzorg. Ons valt op dat veel van jullie behoefte hebben aan contact omtrent een keuze voor een ziekenhuis of specialist. Hier gaan we in de volgende B-force vraag verder op in.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee