Welk onderwerp verdient aandacht bij wetenschappelijk onderzoek?

maandag, 17 november 2014

Vorige week vroegen we jullie welk onderwerp aandacht verdient bij wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels hebben ruim 700 mensen deze vraag beantwoord, waarvoor hartelijk dank. Invullen is nog mogelijk tot maandag 17 november 2014, ook als je geen B-force account hebt. 

Het resultaat

Bij de vraag naar welk onderwerp onderzoeksgeld moet gaan, werd ‘preventie en vroege opsporing van borstkanker’ door een derde van jullie als belangrijkste thema gekozen. Daarbij worden specifiek onderwerpen als ‘screening’, ‘oorzaken van borstkanker’ en ‘voorkómen van borstkanker’ genoemd.  Ruim een kwart kiest voor onderzoek naar ‘het voorkomen van onder- en overbehandeling’ (behandeling op maat).  Daarbij wordt geregeld aangegeven dat ‘behandeling op individueel/tumorniveau’ beter is dan standaardprotocollen. Dit thema wordt het vaakst gekozen door mensen die hebben aangegeven veel van wetenschappelijk onderzoek af te weten (37%).

Bijna een kwart kiest voor onderzoek naar ‘verminderen bijwerkingen en late gevolgen’. Hierbij worden de gevolgen van chemotherapie en hormoontherapie het meest genoemd, net als lymfoedeem en vermoeidheid. ‘Onderzoek naar overleving- en levensverlening’ wordt door 14% van jullie het belangrijkst gevonden. Bij mensen met uitgezaaide borstkanker zal dit percentage hoogstwaarschijnlijk een stuk hoger liggen. Psychosociaal onderzoek en nazorg wordt slechts door 3% het belangrijkst gevonden, al worden psychosociale gevolgen wel geregeld genoemd onder thema ‘late gevolgen’.

Ook hebben we jullie een aantal stellingen voorgelegd. Het overgrote merendeel vindt wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker belangrijk, bijna niemand vindt dat er teveel geld aan wordt uitgegeven. Bijna de helft is het (helemaal) oneens met de stelling ‘ik weet veel van wetenschappelijk onderzoek’. Jullie zijn verdeeld over de stelling ‘ik laat keuzes over onderwerpen liever over aan professionals’.

Citaten van ideeën voor wetenschappelijk onderzoek:

“Screeningsmethodieken, zoals de ademtest, moeten verder worden ontwikkeld en gevoeliger worden gemaakt”

 “Ik vind dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar specifieke kenmerken van verschillende soorten kankercellen en de wijze waarop ze reageren op chemotherapie, zodat de slagingskans van de behandeling vergroot wordt.”

“Wel of geen chemo? Hormoontherapie tamoxifen.  Hoe lang preventief? Bij wie slaat het aan? Is verlenging langer dan 5 jaar  levensreddend?”

Actie door BVN

BVN zal de uitkomsten delen met instanties die onderzoek financieren (o.a. Stichting Pink Ribbon, KWF). De uitkomsten zijn in een factsheet verwerkt die we onder de aandacht blijven brengen. Wat BVN betreft komt er extra focus op jullie top-3, we brengen dit pro actief onder de aandacht bij deze partijen. Jullie toelichtingen bieden naast de voorkeur voor een thema waardevolle extra informatie. Tot slot verschijnt er binnenkort een nieuwsbericht op onze website over jullie voorkeuren.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee