Welke borstkankeronderwerpen verdienen aandacht in 2014?

dinsdag, 19 november 2013

Wij vroegen jullie mee te denken over thema’s waarvoor we een checklist kunnen maken. Een checklist helpt patiënten om goed voorbereid het gesprek met bijvoorbeeld de behandelend arts in te gaan en zo de gewenste informatie te krijgen. Al 483 mensen hebben gereageerd.

Het resultaat

We zien dat jullie de meeste behoefte hebben aan informatie over psychosociale begeleiding en nazorg. Opvallend is dat jullie daarbij vaak specifiek het gezin noemen. Ook noemen jullie daarbij vaak werk en re-integratie.
Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft psychosociale begeleiding en nazorg momenteel al als speerpunt. We maken ons er (via de criteria voor de roze lintjes/de Monitor Borstkankerzorg) hard voor dat het multidisciplinaire behandelteam standaard wordt aangevuld met een psycholoog.

Als tweede wordt het thema ‘late gevolgen’ genoemd, en dan met name vermoeidheid en lymfoedeem. Over dit thema hebben we eerder een checklist uitgebracht; ‘Mogelijke effecten van borstkanker’. Ook borstreconstructie wordt vaak aangehaald als belangrijk thema. Hier bestaat eveneens al een checklist van.

Verder worden de diverse behandelmethodes, eventuele bijwerkingen en de gevolgen ervan op de ziekte vaak genoemd. In de checklist ‘Diagnose en behandeling’ komen deze onderwerpen aan de orde via concrete vragen hierover die je aan je arts kunt stellen. Voor een volledig overzicht van de thema’s waarvoor er al een checklist beschikbaar is, kun je naar de B-bewust website gaan.
 

Actie door BVN

Door jullie antwoorden zijn er bij ons twee concrete ideeën ontstaan. Als eerste willen we het onderwerp ‘werk en re-integratie’ verder uitdiepen en hier mogelijk een aparte checklist voor maken in 2014. Een checklist die je kunt gebruiken om gesprekken met je werkgever, arbo-arts en re-integratiecoach voor te bereiden.

Ook gaan we onderzoeken of we volgend jaar een checklist kunnen maken met vragen voor patiënten en hun naasten over het omgaan met elkaar tijdens en na de ziekte.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee