Welke borstkankerzorg wil(de) jij waar ontvangen?

dinsdag, 7 juli 2015

Vorige week vroegen we je of je alle behandelingen op dezelfde ziekenhuislocatie hebt ontvangen en waar je de voorkeur aan geeft. Ruim 500 mensen vulden deze vraag in, waarvoor veel dank!

Het resultaat

Een derde (33%) van jullie ontving alle behandelingen op dezelfde ziekenhuislocatie. Tweederde ontving tenminste één behandeling ergens anders. In de meeste gevallen betrof dit de bestralingen (radiotherapie). Van de mensen die (soms) naar een andere locatie moesten, vond 64% dit geen probleem, 29% vond het een beetje problematisch en 7% een groot probleem. Mensen die voor een borstreconstructie naar een andere locatie of ander ziekenhuis moesten, geven vaker als antwoord 'geen probleem' (88%), dan mensen die voor de primaire operatie waarbij de tumor werd verwijderd ergens anders naartoe moesten (55% 'geen probleem'). Op basis van de open antwoorden vermoeden wij dat het bij borstreconstructie vaker een eigen keuze betreft.

We hebben jullie drie keuzes voorgelegd ten aanzien van ziekenhuiskeuze. Afwegingen betroffen expertise, één team of twee samenwerkende teams en reisafstand. Het meest gekozen is de optie waar alle zorg op één plek is met één team van zorgverleners, ook al is het verder reizen. Uit de open antwoorden blijkt wel dat sommigen van jullie een uur reizen lang vinden (kost veel energie), zeker bij herhaalde bezoeken.

Tot slot enkele citaten ter illustratie:

“Belangrijk dat diagnostiek en operatie door  een ervaren team  wordt gedaan met veel ervaring. Daar wil ik wel voor reizen. Maar als verdere behandeling in goed overleg kan dan is dichterbij prettiger voor de patiënt! En zijn omgeving heeft dan de voorkeur! Maar je wilt de beste zorg!"

“Het is aangenaam als je behandeld wordt door een multidisciplinair team dat van jouw situatie op de hoogte is. Door concentratie van specialistische kennis kan de beste zorg gegeven worden.”

“Alle bestraling- en chemo behandelingen het dichtst bij huis. Deze zijn zwaar en je wilt daarna snel weer thuis zijn.”

“Alles in hetzelfde ziekenhuis is ideaal.. steeds andere artsen zou voor mij niet wenselijk zijn, krijg dan het gevoel dat ik alleen maar kankerpatiënt ben en geen mens, omdat ze me niet kennen...”

Actie door BVN

De resultaten bevestigen ons vermoeden dat de voorkeur bestaat om alle behandelingen op dezelfde plek door hetzelfde team te ontvangen, ook als de reistijd dan langer is. In het geval van radiotherapie (bestraling) is dit soms niet mogelijk.

BVN vindt het belangrijk dat (mogelijke) borstkankerpatiënten worden geïnformeerd over welke zorg waar wordt aangeboden, zodat zij niet voor onaangename verassingen komen te staan. Via Monitor Borstkankerzorg heeft BVN onder andere inzichtelijk gemaakt welke behandelingen worden aangeboden op locatie. Wij zullen deze resultaten en jullie toelichtingen delen met enkele ziekenhuizen die momenteel nadenken hoe zij borstkankerzorg in hun regio willen organiseren. 

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee