Wil jij ondersteuning bij medicatiegebruik voor hormoontherapie?

vrijdag, 12 september 2014

Vorige week vroegen we jullie of je wel eens vergeet hormoontabletten in te nemen en of jullie behoefte hebben aan een herinnering (bijvoorbeeld via SMS) wanneer dit gebeurt. Op ruim 400 van jullie was deze vraag van toepassing. 

Het resultaat

18% geeft aan meerdere malen per jaar hormoontabletten in te nemen. Ruim een derde (36%) neemt deze soms in en bijna de helft (48%) vergeet deze medicatie nooit. We vroegen jullie of er behoefte is aan een herinnering wanneer de medicatie vergeten wordt, en specifiek wat jullie vinden van een initiatief om hiervoor een SMS te krijgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een elektronische medicatiedoos die registreert of de medicatie tijdig wordt ingenomen. Logischerwijs hebben mensen die vaker medicatie vergeten, meer behoefte aan ondersteuning (zie onderstaand figuur). Opvallend is dat zelfs enkelen, die de medicatie nooit vergeten, toch behoefte hebben aan een herinnering.

Sommigen van jullie hebben zelf al een oplossing gevonden voor het tijdig innemen van medicatie, bijvoorbeeld via een standaard alarm / herinnering via de mobiele telefoon of door medicatie op specifieke momenten (bijv. tandenpoetsen) in te nemen. Daarbij wordt door sommigen opgemerkt dat de mobiele telefoon niet vaak genoeg wordt bekeken en dit dus geen oplossing biedt. Anderen geven aan geen moeite te hebben met tijdige inname.

Ook vroegen we jullie of er behoefte is aan een andere vorm van ondersteuning bij hormoontherapie. Onder andere informatie over bijwerkingen en hoe daarmee om te gaan wordt hierbij genoemd. Voorlichting in het algemeen kan ook helpen, sommigen noemen specifiek mentale klachten. Een deel van jullie wil dit graag, ook op langere termijn, met de arts bespreken. Uit een eerdere B-force vraag bleek al dat de bijwerkingen een grote rol spelen en dat op dit gebied steun en advies nodig is.

Enkele quotes ter illustratie:

“Ik heb nu 1 keer per jaar contact met de oncoloog over de hormoonkuur. Ik zou het prettig vinden als er tussentijds iemand in het ziekenhuis beschikbaar is, waar ik laagdrempelig terecht kan als ik vragen heb.”

“Door de dagelijkse routine van het innemen ontstaat zo'n automatisme dat ik vaak niet meer weet of ik mijn tablet al heb ingenomen. Ter controle schrijf ik met stift de dagen achterop de (nieuwe) strip.

Een voorgedrukte dagen strip zou handig zijn. Zoals bij de anticonceptiepil.”

“SMS berichten geven ter herinnering is een goed alternatief voor telefonisch contact.”

Actie door BVN

Uit de feedback is gebleken dat er bij een deel van jullie behoefte is aan extra ondersteuning en dat een SMS dienst hier mogelijk aan bij kan dragen. Daarnaast geven jullie een duidelijk signaal dat er behoefte is aan informatie over bijwerkingen en het volhouden van de hormoontherapie. Naast een SMS dienst is contact met de arts van belang. BVN zorgt ervoor dat deze resultaten op de juiste plek belanden, waarbij ook de bijwerkingen worden benadrukt. 

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee