Wil jij regie?

dinsdag, 12 februari 2013

Het resultaat

Wat was de vraag

Afgelopen week vroeg B-force of jij regie wilt. En of je behoefte hebt aan handvatten.
Op deze vraag hebben tot nu toe al meer dan 1.000 mensen geantwoord.

Wat zijn jullie ervaringen

Een ruime meerderheid (80%) geeft aan zelf regie te willen, 9% wil geen regie. Bijna 80% heeft behoefte aan concrete handvatten voor deze regierol.

In het onderstaande plaatje zie je een deel van de resultaten.

Actie door BVN

Heb je deze vraag nog niet beantwoord? Doe dit dan snel!

Volgende week vraagt B-force op welk moment van de behandeling je vooral handvatten wilt. Daarna gaan we in op de inhoud van de handvatten.

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee